Obchodné oddelenie

Mária Piskurová
Obchodný manažér pre slovensky, česky a poľsky hovoriace trhy
Tel.: +421 51 7713 277, 7460 141
Fax: +421 51 7713 271
Mobil: +421 903 640 031
E-mail: piskurova@polygrafprint.sk

Ing. Daniela Vargová
Obchodný manažér pre nemecky hovoriace trhy
Tel.: +421 51 7460 178
Fax: +421 51 7713 271
Mobil: +421 903 640 134
E-mail: vargova@polygrafprint.sk

Ing. Petra Hugecová
Obchodný manažér pre nemecky hovoriace trhy
Tel.: +421 51 7460 124
Fax: +421 51 7713 271
Mobil: +421 911 640 995
E-mail: hugecova@polygrafprint.sk

Mgr. Mariana Potočňáková
Obchodný manažér pre nemecky hovoriace trhy
Tel.: +421 51 7460 144
Fax: +421 51 7713 271
Mobil: +421 903 640 161
E-mail: mpotocnakova@polygrafprint.sk

Bc. Zuzana Mičková
Obchodný manažér pre nemecky a anglicky hovoriace trhy
Tel.: +421 51 7460 126
Fax: +421 51 7713 271
Mobil: +421 911 643 003
E-mail: mickova@polygrafprint.sk

Mgr. Mária Valenčíková
Obchodný manažér pre francúzsky hovoriace trhy
Tel.: +421 51 7460 127
Fax: +421 51 7713 271
Mobil: +421 903 603 356
E-mail: valencikova@polygrafprint.sk

Mgr. Petra Hajdu
Obchodný manažér pre francúzsky hovoriace trhy
Tel.: +421 51 7460 128
Fax: +421 51 7713 271
Mobil: +421 903 704 158
E-mail: hajdu@polygrafprint.sk

Ing. Lucia Labancová
Obchodný manažér pre anglicky hovoriace trhy
Tel.: +421 51 7460 193
Fax: +421 51 7713 271
Mobil: +421 903 641 414
E-mail: labancova@polygrafprint.sk

Antónia Barnová
Obchodný manažér pre anglicky hovoriace trhy
Tel.: +421 51 7460 146
Fax: +421 51 7713 271
Mobil: +421 903 640 036
E-mail: barnova@polygrafprint.sk

Mgr. Liliana Sabolová
Obchodný manažér pre anglicky a rusky hovoriace trhy
Tel.: +421 51 7460 119
Fax: +421 51 7713 271
Mobil: +421 903 640 093
E-mail: sabolova@polygrafprint.sk

Mária Potočňaková
Obchodný manažér pre kalendáre a diáre
Tel.: +421 51 7460 167
Fax: +421 51 7713 271
Mobil: +421 911 762 635
E-mail: potocnakova@polygrafprint.sk

Zdieľajte nás cez

POLYGRAF PRINT spol. s r.o. | Zdieľajte nás cez Facebook
POLYGRAF PRINT spol. s r.o. | Zdieľajte nás cez Twitter
POLYGRAF PRINT spol. s r.o. | Zdieľajte nás cez Mail