História firmy

Spoločnosť POLYGRAF PRINT spol. s r.o. bola založená 11. septembra 1996.  Obsah výroby tvorili neperiodické publikácie,  stolové a nástenné kalendáre, diáre a merkantil. V nasledujúcich rokoch pribudla produkcia učebníc
a časopisov.

Sídlo spoločnosti je od roku 1998 na Čapajevovej ulici v Prešove, kde sa nachádzajú administratívne a tiež všetky výrobné priestory.

Od samého začiatku spoločnosť zaznamenávala nárast výrobnej kapacity, ktorá bola umožnená zvýšením produktivity, lepšou organizáciou práce,  opravami a zlepšením technickej obsluhy strojov. V roku 2003 sa spoločnosť zlúčila so sesterskou spoločnosťou Kalendárium Prešov a stala sa jej právnym nástupcom.

Významný podiel investícií smeroval do rozšírenia kapacity knihárskeho spracovania a tiež do rozšírenia kapacít tlače. Od roku 2005 pribudol nový laminátor, baliaci stroj, trojrez, CtP zariadenia, výrobná linka pre mäkkú väzbu, falcovačka a do výroby bol nasadený aj 10-farebný tlačový stroj Heidelberg. V roku2012 sme realizovali nákup nových strojových zariadení za účelom inovácie tlačovej techniky a technológie na výrobu kníh. Pribudol  8-farebný hárkový tlačový  stroj, rezačka, doskovačka a automatická šička. Naším cieľom je zvýšenie kvality a efektivity produkcie a takisto rozšírenie nášho portfólia o špirálované bloky v tvrdej väzbe,  flexo väzby so záložkami a tenké knihy do 2 mm.

V posledných rokoch bol celý svet poznačený dôsledkami finančnej a ekonomickej krízy, ktorá evidentne znížila počet vydaných a predaných knižných titulov. V čase, keď polygrafický priemysel ovplyvnili rastúce ceny papiera po zemetrasení v Čile a dovoz kníh do krajín EÚ z Číny, sme 31.12.2010 dosiahli objem výroby a predaj výrobkov vo výške EUR 10,9 mil., čo to bolo viac o 6,4% v porovnaní s rokom 2009.

V súčasnej dobe sa naša spoločnosť  POLYGRAF PRINT spol. s r.o. zameriava na slovenský, český, nemecký, francúzsky, škandinávsky a na ostatné trhy požadujúce najvyššiu kvalitu v širokom portfóliu polygrafickej výroby a komplexné služby sústredené na jednom mieste.

Zdieľajte nás cez

POLYGRAF PRINT spol. s r.o. | Zdieľajte nás cez Facebook
POLYGRAF PRINT spol. s r.o. | Zdieľajte nás cez Twitter
POLYGRAF PRINT spol. s r.o. | Zdieľajte nás cez Mail
🍪