Vedenie spoločnosti

Spojovateľ: +421 51 7713 285, 7460 111
Vrátnica: +421 51 7713 287, 7460 179

Vedenie spoločnosti:

Ing. Stanislav Potočňak
Generálny riaditeľ
Tel.: +421 51 7460 112
fax: +421 51 7713 271
E-mail: potocnak@polygrafprint.sk

Ing. Mária Husovská
Ekonomická riaditeľka
Tel.: +421 51 7713 272, 7460 114
Fax: +421 51 7713 271
E-mail: husovska@polygrafprint.sk

Ing. Iveta Benčičová
Vedúca personálneho oddelenia
Tel.: +421 51 7713 286, 7460 158
Fax: +421 51 7713 271
E-mail: bencicova@polygrafprint.sk


Sekretariát:

Vladimíra Kirchnerová
Tel.: +421 51 7713 272-3, 7460 116-7
Fax: +421 51 7713 271
E-mail: polygrafprint@polygrafprint.sk

Zdieľajte nás cez

POLYGRAF PRINT spol. s r.o. | Zdieľajte nás cez Facebook
POLYGRAF PRINT spol. s r.o. | Zdieľajte nás cez Twitter
POLYGRAF PRINT spol. s r.o. | Zdieľajte nás cez Mail
🍪